image

Rafał Trzaskowski

icon
  • Klub/kolo: KO
  • Pełnione stanowisko: prezydent Warszawy

Odpowiedzi w ankiecie

Wzmocnienie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie ich bezdomności, wprowadzenie obowiązku chipowania. Tak 1
POPIERAM - samorządowcy oczekują wprowadzenia obowiązku chipowania psów i kotów, ponieważ dziś wyłapując porzucone zwierzęta nie mogą ustalić ich właścicieli, bądź opiekunów, a koszty opieki nad zwierzętami bezdomnymi są bardzo wysokie.
Koniec trzymania psów na łańcuchach. Tak 1
POPIERAM - Polska jest jednym z niewielu krajów cywilizowanego świata, gdzie niestety nasi czworonożni przyjaciele całe swoje życie spędzają przytwierdzone do łańcucha.
Koniec hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futro. Tak 1
POPIERAM - pomimo ostrego sprzeciwu środowisk branżowych, popieram wprowadzenie zakazu, m.in. dlatego, że producenci oraz ministerstwo rolnictwa nie potrafią podać wiarygodnych danych co do najważniejszych wskaźników dotyczących tej działalności, wielkości produkcji, poziomu zatrudnienia, wpływów do budżetu…., przypomina to szarą strefę, którą dziś z wielkim zaangażowaniem wspiera minister Jan Ardanowski z PIS i redemptorysta z Torunia.
Koniec okrutnego uśmiercania krów na masową skalę, pod pretekstem praw mniejszości religijnych. Tak 1
POPIERAM - w pełni szanuję konstytucyjnie gwarantowane prawa mniejszości religijnych, jednak zdecydowanie sprzeciwiam się klatkom obrotowym i przemysłowemu ubojowi bez ogłuszania.
Koniec z rzezią koni na mięso. Tak 1
POPIERAM - koń w historii i rozwoju naszego Narodu odegrał najważniejszą rolę spośród wszystkich zwierząt, przestał być typowym zwierzęciem gospodarskim, obecnie towarzyszy człowiekowi, wykorzystywany jest rekreacyjnie i sportowo, Polacy nie jedzą mięsa konia.
Koniec z bolesnym kastrowaniem prosiąt bez znieczulenia. Tak 1
POPIERAM - chociaż ten zakaz obowiązuje, niestety nie jest przestrzegany. Zrobię wszystko, aby minister rolnictwa egzekwował obowiązujące prawo i poprę każdą inicjatywę legislacyjną, aby doprecyzować omijane w tym temacie prawo.
Obowiązkowy monitoring rzeźni. Tak 1
POPIERAM - to bardzo dobry mechanizm nadzoru nad prawidłowem przeprowadzaniem humanitarnego uboju zwierząt rzeźnych
Koniec wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Tak 1
POPIERAM - pokazywanie i zmuszanie zwierząt do wykonywania sztuczek nie jest i nigdy nie było ani humanitarne, ani edukacyjne.
Powołanie Rzecznika Ochrony Zwierząt. Tak 1
POPIERAM - dziś nie ma państwowej instytucji, która obiektywnie, prawidłowo i z urzędu dba o dobrostan zwierząt. Formalnie zobowiązany jest do tego minister rolnictwa, ale równocześnie nadzoruje on produkcję żywności, w tym mięsa spożywczego, dlatego siłą rzeczy jest on w konflikcie interesów. Dlatego ważny jest aspekt niezależności instytucji. Poprę każdą inicjatywę ustawodawczą, prowadzącą do utworzenia niezależnej służby chroniącej zwierzęta oraz utworzę Radę Dla Zwierząt przy Prezydencie RP, do której zaproszę organizacje statutowo zajmujące się zwierzętami, bo dziś tylko one zajmują się ich ochroną.
Skrócenie długodystansowego transportu zwierząt. Tak 1
POPIERAM - niewłaściwe warunki transportu i nieudolność służb weterynaryjnych i celnych obecnego rządu oraz złego prawa jaskrawo były widoczne, kiedy białoruscy celnicy zatrzymali transport z umierającymi tygrysami, który przejechał przez Polskę.
Włączenie ochrony zwierząt do Konstytucji RP. Tak 1
POPIERAM - żyjemy w nowoczesnym Państwie, w nowoczesnej Europie, w krajach, gdzie zwierzęta są naszymi towarzyszami, opiekunami, obrońcami, darzymy je empatią i bardzo często uwielbieniem, w wielu domach są niemal członkami naszych rodzin. Jesteśmy im winni poszanowanie, ochronę i opiekę.

Zwierzęta dzikie

Zakończenie polowań na dzikie ptaki w Polsce. Tak 1
Najcenniejsze przyrodniczo obszary bez polowań. Tak 1
Ochrona zwierząt w czasie godów, rozrodu i wychowu młodych. Tak 1
Zakaz masowego dokarmiania i nęcenia dzikich zwierząt w celu zwiększania skali ich odstrzału. Tak 1
Czy polował/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 lat? Nie 1
NIDGY nie polowałem, popieram również zakaz polowań zbiorowych z naganką

Suma punktów

16

Realizacja Pollyart