image

Andrzej Duda

icon
  • Klub/kolo: PIS
  • Pełnione stanowisko: obecny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiedzi w ankiecie

Wzmocnienie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie ich bezdomności, wprowadzenie obowiązku chipowania. Zignorował -1
Koniec trzymania psów na łańcuchach. Zignorował -1
Koniec hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futro. Zignorował -1
Koniec okrutnego uśmiercania krów na masową skalę, pod pretekstem praw mniejszości religijnych. Zignorował -1
Koniec z rzezią koni na mięso. Zignorował -1
Koniec z bolesnym kastrowaniem prosiąt bez znieczulenia. Zignorował -1
Obowiązkowy monitoring rzeźni. Zignorował -1
Koniec wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Zignorował -1
Powołanie Rzecznika Ochrony Zwierząt. Zignorował -1
Skrócenie długodystansowego transportu zwierząt. Zignorował -1
Włączenie ochrony zwierząt do Konstytucji RP. Zignorował -1

Zwierzęta dzikie

Zakończenie polowań na dzikie ptaki w Polsce. Zignorował -1
Najcenniejsze przyrodniczo obszary bez polowań. Zignorował -1
Ochrona zwierząt w czasie godów, rozrodu i wychowu młodych. Zignorował -1
Zakaz masowego dokarmiania i nęcenia dzikich zwierząt w celu zwiększania skali ich odstrzału. Zignorował -1
Czy polował/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 lat? Zignorował -1

Suma punktów

-16

Realizacja Pollyart